Situace na ČD a ČD Cargo za stavu nouze a ve světle vládních krizových opatření

Momentálně se nacházíme ve stavu, kdy oba zaměstnavatelé využívají institut §209 ZP s náhradou mzdy ve výši 70%. U ČD se pracuje v dikci zaslaného Opatření ředitele O18 č. 8/2020 k plánování směn a stanovení norem opracovaný hodin při redukci výkonů – COVID 19.

U ČD CARGO se postupuje v rámci 1.změny PKS a vydaného Opatření č. 0005/2020 ředitele O10 ČD Cargo k aplikaci částečné nezaměstnanosti.

V posledních týdnech čelí celý svět rozsáhlé pandemii způsobené virem COVID 19. Vláda ČR přijala celou řadu krizových opatření k omezení pohybu, uzavření provozů a celých závodů a škol. To má samozřejmě velký dopad na tržby v železniční osobní dopravě a pokles přeprav v dopravě nákladní.

Z výše uvedených důvodů oslovili zaměstnavatelé všechny odborové centrály s naléhavou žádostí o přijetí opatření s cílem snížení nákladů společností a předejít tak možným krokům vedoucím k hromadnému propouštění zaměstnanců.

Výsledkem zrychlených jednání jsou dohody zúčastněných stran v uplatnění §209 ZP a přiznání náhrady mzdy ve výši 70% průměrné mzdy dotčeným zaměstnancům. U Českých drah se jedná zatím o termín od 1.4. do 30.4.2020. U ČD Cargo zatím od 1.4.2020 do 30.6.2020.

Obecně :

- bude brán ohled zaměstnavatele na sociální a existenční dopady zaměstnanců ( samoživitelé, další člen domácnosti bez plného příjmu, - možnost půjček z prostředků sociálních fondů zaměstnavatelů, atd.)

- upřednostnění zaměstnanců, kteří si sami požádají o využití tohoto institutu dle §209 na delší nebo celý časový úsek

- zaměstnavatel bude řešit částečnou nezaměstnanost rovnoměrným rozložením mezi všechny zaměstnance

Bližší informace k situaci pravidelně podáváme formou hromadným emailových zpráv a u ČD najdete informace od zaměstnavatele na Zamportálu, u ČD Cargo v tabletech.

Výbor CS ČR v této těžké situaci přistoupil na přijetí opatření zaměstnavatelů, které má částečně za následek snížení příjmů a úrovně, ale to se jedná o krizovou situaci, kdy se naši zaměstnavatelé potýkají s celou řadou vážných ekonomických potíží a souvisejících problémů.

výbor Cechu strojvůdců ČR