Kandidatura do výboru CS :   

 Kandiduji, abych téměř bez uvolnění obstaral akce, případně kancelář dle svých možností. Tím chci pomoci a uvolnit ruce předsedovi a členům výboru pro kolektivní vyjednávaní a další agendu spojenou s chodem CS. Činnost výboru považuji za kvalitní. Po letech spolupráce  jsme se dostali názorově na shodnou úroveň a u zásadních otázek máme stejný pohled na věc   .Myslím si,  že výbor i naše organizace by měly pokračovat ve hře v nastavených mantinelech. K tomu chci přispět svou trochou i já.

Richard Havlíček