Kandidatura do výboru odborovéKandidatura do výboru odborovéorganizace Cech strojvůdců ČR.

Vlastimil JelínekNar. 13. 8. 1962,Potoční 3, Plzeň 31200U ČD od 1. 7. 1980, strojvedoucí od 1. 4. 1984Od r. 2007 člen výboru CS ČR, od r. 2010 předsedaPodávám tímto kandidaturu do výboru odborové organizaceCech strojvůdců na volební období 2021 – 2025.Mým hlavním cílem je spolupracovat s ostatními členy výboru, z kterého sestal velice dobře fungující kolektiv táhnoucí za jeden provaz, na stálémzlepšování podmínek profese strojvedoucí. A to jak ve sféře odměňování,tak ve zlepšení pracovních a sociálních podmínek.Bohužel v dnešní nelehké době způsobené pandemií Covid 19, která sebohužel nevyhnula ani mně, je situace o to komplikovanější, že proběhne-liuž nějaké jednání se zaměstnavatelem na nejvyšší úrovni, děje se formouvideokonference a to není úplně ideální. Věřte, že i přes to, se snažíme, abydopad na provozní zaměstnance, byl co nejméně bolestivý, přestožemomentální legislativní stav je složitý i pro právníky!Asi nejpalčivější problém současné doby je novela předpisu D 1 a Sankčnísystém pro strojvedoucí. I v dnešní složité době děláme vše proto, aby totonezapadlo a neproběhlo potichu schválením, bez dalších námitek apřipomínek, ze strany strojvedoucích, kterých se to nejvíce týká.Samozřejmě prioritou zůstává, každoroční navyšování mezd pro našeprofese, abychom byli konečně odměňováni, tak jak si zasloužíme.V Plzni 28. 2. 2021.

 

Vlastimil Jelínek