Kandidatura do výboru odborové organizace Cech strojvůdců ČRKandidatura do výboru odborové organizace Cech strojvůdců ČR.

František Pihrt Nar. 7.2.1985 Bytem Tachovská 37, Plzeň, 323 001.9.2004 vznik zaměstnaneckého poměru u ČD, a.s.Od roku 2007 v profesi strojvedoucíOd roku 2010 ve výboru CS ČRTímto podávám svou kandidaturu do výboru odborové organizace Cech strojvůdců ČR na volební období 2021-2025.Moje cíle a plány:Rád bych navázal na dosavadní práci pro členy Cechu strojvůdců ČR. Pokračoval bych mimojiné v zajišťování spolupráce s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou - v evidenci členů, jejich pojistných limitů a při škodních událostech s výpomocí s administrativou s tím spojenou.Na místní úrovni v OCP bych i nadále dbal na lidštější směny a podmínky členů CS ČR pro jejich výkon práce.V oblasti BOZP má zaměstnavatel stále co zlepšovat a proto bych i nadále zaměstnavatele upozorňoval na nedostatky, např. čistota stanovišť HV, spolehlivost hnacích vozidel, úroveň nocležen, odpočinkových místností, apod.V Plzni dne 25.2.2021