Kandidatura do výboru CS ČR – volby duben 2021

Staněk Jiří – 30.8.1963

 

Zaměstnán : jako strojvedoucí u ČD Cargo od roku 2007, předtím od roku 1982 ČSD a následně ČD.

Proč kandidovat do výboru CS ČR?

Odpověď je poměrně jednoduchá a vede mě k tomu určitá hrdost, chcete-li i skromná pýcha na to jak si naše malá odborová organizace vedla a vede od svého vzniku datovaného do roku 2007. Máme statut odborové organizace, která se dokáže postavit za své členy, řeší problémy a pracovní podmínky strojvedoucích, ale i dalších, převážně, provozních zaměstnanců. Podařilo se nám udržet stav a počty členské základny, i když jsme prošli razantní generační obměnou. Zároveň máme ve svých řadách kolegy z Valašského Meziříčí, kteří jsou od roku 2016 nedílnou součástí naší organizace. V průběhu uplynulého volebního období jsme nastavili dobře a plošně sloužící systém solidárního fondu a volitelné nadstavby pro případ plnění MU. Výborně nám funguje spolupráce s HVP, přesně nastavený model volitelných částek pojištění a nepochybně i srážková oblast v rámci členských příspěvků rovnou ze mzdy. Výbor CS ČR dokázal plnit své pracovní plány a závazky, věnoval náležitou pozornost všem vašim podnětům a připomínkám. Aktivně vystupujeme v otázkách BOZP, OOPP, předpisové legislativě, v připomínkových řízeních vnitřních předpisů zaměstnavatelů i SŽ. Nedílnou součástí naší práce je i oblast čerpání Sociálních fondů na sportovní a kulturní činnost. Nyní nám již téměř roční ,,covidivé“ nadělení dělá škrty v činnosti a plánování, ale to je bohužel realita se kterou se musí vypořádat téměř všichni. Mnohem negativněji vnímám oblast v pracovní komunikaci se zaměstnavateli. Jednání jsou omezena, odkládána anebo se vedou formou telekonferencí. Ty sice představují určitou variantu komunikace, ale nedokážou nikdy plně nahradit zaběhnutý systém společných jednání a konfrontace. Stále máme hodně záležitostí, kde nám něco skřípe, není dotaženo, nebo je úmyslně přehlíženo…..

Jaká je moje představa směřování výboru CS ČR a jeho členské základny v nastávajícím volebním období?

1/ Předně se chci zasadit o dotažení smlouvy s právní pojišťovnou D.A.S., a to za co nejlepších podmínek, pokud možno pro celou naší organizaci a všechny její členy, kteří budou mít o produkt zájem.

2/ Tabletizace a elektronizace strojvedoucích. Často diskutované a problematické téma. To nejsou jen tabulky TTP a nastavení dobře udělané navigace společně s JŘ, která by snad již v letošním roce mohla být k dispozici. Velký dluh před sebou stále přenášíme v oblasti ZDD a zpravování se změnami. Sice existuje příslib nápravy v rámci pracovní komise pro tuto oblast, ale je to potřeba neustále tlačit do přijatelné podoby. Další ,,bonus“ máme v celé předpisové změti dokumentů, předpisů, manuálů atd., bez potřebných filtrů a lepšího, přehledného uložení. Nejpodstatnější určitě bude vyřešení časů a prostoru pro jejich načtení a seznámení se s nimi.

3/ Čistota a provozuschopnost HV. I v této oblasti je neustále pořád co zlepšovat. Velké kilometrické proběhy HV, jejich letmo zařazení, kdy jdou z ruky ruky si vybírá svou daň v podobě zanedbaných stanovišť, špinavých potahů sedaček, ledniček, hygienických koutků a náležitostí obecně. Určitě se něco v této oblasti dá udělat v rámci prověrek BOZP a stálým tlakem nás všech na zaměstnavatele v této oblasti.

4/ Oblast předpisová a legislativní. Novela zákona o drahách a sankční systém strojvedoucích se prozatím podařila po cílené spolupráci prozatím zažehnat. Ale co bude dál? Jak dopadnou psychotesty nebo výměna licencí? Zde budeme muset napnout všechny síly a možnosti, aby nedošlo k dalším úderům pod pás. Momentálně máme na stole v připomínkovém řízení zásadní předpis D 1. I zde je potřeba společných kroků a koncentrace, aby výsledná podoba předpisu doznala změn, po kterých celou dobu voláme.

5/ Samostatnou kapitolou nadále do budoucna zůstává i oblast odměňování strojvedoucích.

6/ Návrat ke klasickému a pravidelnému školení strojvedoucích. U Carga postrádáme zejména technické školení.

To jsou tedy v kostce moje priority a úkoly, které bych chtěl s vaší pomocí řešit a dotáhnout do zdárného konce. Budu velmi rád dál pokračovat v dobře nastavené práci, stávajícího výboru CS ČR. Jsem připraven obhájit své názory, postoje, představy a cíle, které mohou být i nadále přínosem a spolehlivou oporou v širokém záběru našich činností.

 

 

Staněk Jiří

V Plzni 27.2.2021