Kandidatura do vÿboru odborové organizace Cech strojvudcîì ĞR

 

 

 

Jméno: Pavel Stehlík

Narozen: 4.1.1964

Profese: Strojvedoucí

Zamëstnán od roku 1983 u ČSD,ČD a od roku 2007 u ĞD Cargo.

 

 

 

Proč kandidatura?

Rád bych navázal na letitou práci ve vÿboru CS ČR , vykonávanou v zájmu členii naší organizace. Jedná se predevším o oblast bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

V oblasti BOZP jsou u zamèstnavatele stále velké rezervy , at’ se jedná o prostory pro strojvedoucí (nástupní místa , odpočinkové místnosti) a jejich vybavení nebo o provozní stav hnacích vozidel , čistotu a kulturnost stanovišt’. Také stav kolejišt’ ve stanicích SŽ mnohdy pokulhává za dokonalostí . I tarn je se treba angažovat. Je to nekonečny boj , opakující se stále dokola , nebot' jak ríká klasik:

„ peníze jsou až na prvním místè“.

 

 

 

 

Pavel Stehlík

V Kozojedech 28.2.2021