CECH STROJVŮDCŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Zpráva o stavu BOZP u ČD,a.s.

Cech strojvůdců v roce 2015 provedl 43 kontrol BOZP. Kontroly nejčastěji provádíme na stanovištích hnacích vozidel, kde trávíme jako strojvedoucí nejvíce času. Dále kontrolujeme společné prostory na nástupních místech a jednou ročně se ve spolupráci se zaměstnavatelem organizují prověrky BOZP.

Na hnacích vozidlech byly nejčastějšími závadami např. :

  • nefunkční a špinavá lednice

  • křesla strojvedoucích (čalounění, celkový stav křesla)

  • propadlé dřevěné podlahy jak na stanovištích , tak v uličkách strojoven

  • zatékání vody při deštích na stanoviště

  • klimatizace

  • netěsné dveře a okna na stanoviště – průvan

Co se zlepšilo, je úroveň mytí stanovišť HV po opravách na hale cyklických oprav v Plzni, kde došlo k rozhodnutí, že většinu čistění provádí externí firma, která má lepší výsledky, než zaměstnanci správkárny.

Dalším místem, kde trávíme spoustu času jsou kabiny strojvedoucích na nástupních místech. Snažíme se na těchto místech pro naši profesi udržet určitý komfort a tak byla v minulém roce např. v depu vyměněna lednice za novou, dosazen nový vařič, nová LCD TV, potravinové a nápojové automaty, máme požádáno o nový přímotop a na POLu jsme se konečně dočkali žaluzií.

V oblasti fasování ze skladu MTZ se nám podařilo přesvědčit vedení, aby jsme dostávali i tužkové a mikrotužkové baterie do svítilen. V zimním období se nedoplňuje voda do nádrží hygienických koutků HV, proto jsme prosadili fasování vlhčených ubrousků, avšak velká tuba, která momentálně sklad vydává nebyla námi odsouhlasena – balení je pro nás nepraktické a neskladné, žádali jsme malé balíčky.

Letos v rámci prověrek BOZP bychom rádi prosadili, aby na sociálních zařízeních na POLu a v depu byly osazeny dávkovače mýdla, tak jak tomu bývá v 21.století zvykem...

Co se týká zlepšování pohody na stanovištích HV, je pro letošní rok z prostředků centrálního soc.fondu odsouhlasena částka na výměnu stahovacích oken na řadě 814 a 914 (Regionova) a výměnu křesel pro strojvedoucí na HV dle aktuální potřeby.

Na nocležnách, kam zajíždí strojvedoucí PJ Plzeň můžeme konstatovat, že na většině míst je komfort přijatelný. Horší je to s budovami, které nejsou ve správě DKV,ale jiných organizačních složek, např. RSM. Takovým místem je nocležna v Žihli, kde se dlouhodobě potýkáme s několika závadami (elektroinstalace, vrže podlaha-rušení spících kolegů, výpadky topení...). Vede se nekonečný boj se správou majetku (RSM) o to, aby závady byly odstraněny, avšak jejich přístup je velice laxní. Bohužel alternativa v podobě spaní na blízkém penzionu je pro DKV finančně nereálná (650 Kč/os./noc).

Minulý rok si užívali horkých chvil na nocležně v Mariánských Lázních letmo strojvedoucí při nočně-denní spací směně,kdy teploty v pokoji hravě atakovaly 33 stupňů. Cech strojvůdců marně hledal nějaké normy, o které by se mohl opřít,aby v těchto vedrech nebylo možno odpočinek brát za adekvátní, byla nám slíbena přenosná klimatizace,avšak realizace se nepovedla. Plzeňský kraj i pro letošek objednal v letní sezoně spěšný vlak do M.L. a proto jsme se dohodli s vedoucím grafistů, že tato směna bude postavena jen jako denní a přerušená s příplatkem za dělenou směnu.

Cech strojvůdců se snaží dlouhodobě nejen v oblasti BOZP udělat pro své členy maximum a proto vás, naše kolegy, žádáme, abyste nás s jakýmkoli podnětem kontaktovali. Protože jen o problémech, o kterých víme, můžeme nějakým způsobem řešit.

František Pihrt  

TOPlist

Copyright © 2015, Cech Strojvůdců ČR.Všechna práva vyhrazena.