CECH STROJVŮDCŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Dne 15. 12. 2016 došlo k podepsání Podnikové kolektivní smlouvy ČD a.s. na rok 2017 všemi smluvními partnery.

- Výše objemu výkonové odměny u profese strojvedoucí je stanovena na 6% s rozpětím 5,5 až 9 %. Ostatní profese mají VO stejnou jako v předchozím roce.

- Ve výplatě za měsíc Prosinec bude vyplacena mimořádná odměna z prostředků GŘ, jako poděkování zaměstnancům za práci ve ztížených pracovních podmínkách, které byly způsobené zvýšenou výlukovou činností.

- V Příloze 6 - Odměny za zabránění úniku tržeb- bude odměna pro strojvedoucí pracující v režimu 0/0 – S stejná jako v roce 2016. Navíc zde dochází k navýšení o jedno procento u strojvedoucích (oproti ostatním profesím) za vypisování dle TR 10.

- U příplatku za dělenou směny dochází ke zvýhodnění zaměstnanců, u kterých je počet hodin vyšší než 20 za jeden kalendářní měsíc.

- Dochází k navýšení stravného pro strojvedoucí a ostatní mobilní personál o 2 Kč. Do skupiny s nárokem na poukázku 100 Kč, resp. 2 x 50 byl nově zařazen kontrolor vozby a vlakový revizor.

- Příplatek za režim práce se snižuje o tzv. kilometrovné, to znamená na 12 Kč.

- Zároveň s platností PKS tedy od 1. Ledna 2017 vstoupí v účinnost i 5. Změna Katalogu prací.

- Vše ostatní zůstává stejné jako v PKS 2016.

Vlastimil Jelínek, vedoucí kolektivního vyjednávání a předseda CS ČR

TOPlist

Copyright © 2015, Cech Strojvůdců ČR.Všechna práva vyhrazena.