CECH STROJVŮDCŮ ČESKÉ REPUBLIKY

 

Textová část PKS včetně příplatkové sféry je uzavřena, stejně jako související IN PERs 42 /osobní ohodnocení/ a dá se konstatovat vcelku zdařile, samozřejmě v rámci daných možností.

PKS, ale není stále podepsána a po maratónu společných jednání z uplynulých týdnů stojíme sice před poslední metou, ale ta nám bohužel vzdoruje. Jedná se o podobu a výši tarifních složek mzdy.

Zaměstnavatel již v úvodu společného jednání 7.11. přednesl podrobnou analýzu o ekonomické situaci společnosti ČD C v roce letošním a samozřejmě s výhledem a možnostmi společnosti na příští rok. Tím nám byly dány určité finanční mantinely, které by v případě porušení měly dopad do podnikatelského plánu na rok 2017.

OC sice ve shodě předložili své požadavky do tarifních složek, ale ty byly ze strany zaměstnavatele odmítnuty jako nereálné.

Návrh ze strany zaměstnavatele byl ovšem nepřijatelný pro OC. Protože se stanoviska nedařilo sblížit, zazněl ze strany zaměstnavatele návrh na oslovení zprostředkovatele! Za této situace jsme společně s FS považovali za jediné a podstatné východisko udržet vyjednávání v chodu a najít řešení přijatelné pro obě strany.

Bohužel ani v posledním kole jednání dne 6.12. nebylo dosaženo shody. A jen těžko se hledala shoda mezi jednotlivými OC, tak abychom mohli PKS na rok 2017, snad i ke spokojenosti uzavřít. Napadá mě takový příměr - ,,velká sázka o malé pivo“, protože jde tu jen o prestiž nebo stanovisko a ne horentní a zásadní sumu.

Kladným výsledkem je naplánování dalšího termínu kolektivního vyjednávání, který je ale z důvodu jednání podnikového výboru OSŽ dne 14.12., stanoven až na pátek 16.12.

Toto jednání je podmíněno požadavkem zaměstnavatele na přednesení jednotného stanoviska ze strany OC.

Doufám, že tyto průtahy a podmínky jsou ty poslední překážky k podpisu PKS a přinesou potřebný klid a pohodu do nastávajících svátků a závěru roku.

Vedoucí delegace CS ČR – Staněk Jiří

TOPlist

Copyright © 2015, Cech Strojvůdců ČR.Všechna práva vyhrazena.