CECH STROJVŮDCŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Vážení kolegové,

Po mé stručné, ale kladné a zásadní informaci ze dne 22.12., připojím pár základních informací k PKS 2017.

Podepsáním dokumentu poslední OC zastupovanou panem Nekolou (OSŽ), došlo k zažehnání poměrně reálné varianty, kdy bychom byli od Nového roku odměňováni v režimu tzv.,,Opatření“. Tedy jednoznačně ztrátově!!!

Co jsme tedy dostali pod stromeček na rok 2017 ?

1) Navýšení tarifních mezd v našich třídách o 2,9%. Nárůst pro 10 TS činní 740 Kč v 11 TS - 780 Kč a ve 12 TS - 820 Kč.

2) Vánoční odměna neboli koncová, za kladný hospodářský výsledek v roce 2016 – 3 500 Kč (splatná v lednové výplatě).

3) Nový, ale dlouho žádaný produkt IN+ pro zaměstnance, kteří nemají nárok na jízdní výhody. Pro strojvedoucí na rok 2017 za jeden tisíc Kč. Čerpání dle Opatření ředitele O 10 č. 0014/2016.

4) Nově zařazená definice - ,,Traťového výkonu“ v souvislosti s prací v noci.

5) Možnost čerpání zvláštní (15 000 Kč) a mimořádné odměny (40 000 Kč) společně při odchodu do důchodu. Podmínky stanoví Opatření ředitele O 10 č. 23/2015.

6) Navýšení příplatku za práci v noci o 2% průměrného výdělku.

7) Navýšení příplatku za nepravidelný nástup na 70 Kč.

8) Odměna za flexibilitu – 25% z přiznaného TS za hodinu výkonu práce při změně místa výkonu práce.

9) Minimální délka směny stanovena na 6 hodin.

10) Náborový příspěvek pro konkrétní zaměstnání na základě ,,Motivačního programu ČD C“.

11)Nově - sledování a průkazná evidence nařízené práce přesčas.

3. změna IN PERs-42-B-2011 – Zásady pro poskytování osobního ohodnocení.

1)Odměna pro zaměstnance letmo – 450 Kč (navýšení o 150 Kč)

2Činnosti při řízení dvojčlenných HV – 300 Kč ( o 200 Kč ).

3)Činnosti při přípravě nebo převozu nečinných HV – 200 Kč ( o 100 Kč ).

4)Činnosti při řízení druhu HV E 1, 2, 3 – 200 Kč ( o 50 Kč )

5)Zkouška D 30, D 40, D4-RB – 850 Kč ( o 50 Kč).

To je v kostce výčet podstatného z PKS a IN PERs 42. Myslím, že se s tím dá žít i pracovat i když jsme museli v některých oblastech slevit a hledat kompromis. To je, ale vždy podstatou těchto jednání.

Za vyjednávací tým CS ČR – Staněk Jiří

TOPlist

Copyright © 2015, Cech Strojvůdců ČR.Všechna práva vyhrazena.