CECH STROJVŮDCŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Plán akcí Cechu Strojvůdců ČR na rok 2016

Dny pod nadvládou paní zimy ukrojily poměrnou část letošního roku a protože příděly na činnost organizace mají svojí konkrétní podobu, schválil výbor CS ČR na svém jednání 25.2. plán sportovních a kulturních akcí na rok 2016.

Stejně jako v letech minulých jsme snažili obsáhnout a zachovat veškerá možná sportovní a kulturní odvětví, o které je zájem členské základny.

Pasivně budeme chodit fandit našim extraligovým zástupcům na hokej, fotbal a snad i házenou ( o ní nemáte až tak velký zájem ).

Aktivně nás čeká tenisový turnaj, krosový závod v běhu, turnaj v mini kopané a ve stolním tenisu. Nově se pokusíme na podzim uskutečnit soutěž v silovém trojboji. Vypustili jsme loňský nápad na volejbal, tady postrádáme zaníceného organizátora. A obdobná situace je bohužel i s ledním hokejem, zde chybí masovější zapojení, v šesti sedmi lidech to ztrácí smysl. Scházíme se pravidelně na bowlingu v Lucerně a v prosinci uspořádáme vánoční turnaj o ceny, obohacený o vypjatý duel mezi družstvy ,,extraligy a zbytku světa“. Chodí se i na kuželky, fotbálek a občas se urodí i jednodenní výšlap na kole. Určitě se budeme angažovat na otevření cyklo – sezóny, tradičním přejezdem z Prahy do Berouna, snad začátkem dubna počasí zavelí.

Z vícedenních akcí nás čeká cyklovýlet v měsíci červnu na Křivoklátsko, ubytování a termín už je v řešení. Trochu vrásek bude letos s výletem vodáckým. Letos nebude s největší pravděpodobností k dispozici autobus a tak přesun do zvolené lokality bude ve vlastní režii. Nějaký nápad s přesuny na vodě se již rýsuje, včetně možné změny z Vltavy na Lužnici. Termínově je plán na vodu přelom května a června. Druhý cyklovýlet je naplánován na první polovinu září, zde ještě není konkrétní cíl určen a uvítáme i podněty od vás. V lednu by se měl pořádat i výlet lyžařský a nad jeho podobou dáme ještě diskusi.

Sport je tedy téměř vyčerpán snad s jedinou vyjímkou a to jsou ,,plavenky“ do bazénu na Slovanech. Ale ty tak nějak spadají do kategorie vstupenek, které budou do ZOO a multikina Cinema City v Plaze.

V kultuře se obohatíme o návštěvu divadla a to jak Velkého tak i Nové Scény, zde je zájem od vás opravdu mimořádný /jen ty balety nějak netáhnou – divný/. V nabídce jsou i představení na Nebílovské divadelní scéně, pořádané společně s OSŽ v měsíci srpnu. Za hudbou můžeme vyrazit do Synagogy na Michala Pavlíčka s Monikou Načeva. V červnu se můžeme těšit na koncerty skupiny Team na ZS a Lucie na lochotínském amfiteátru. Tam se můžete vrátit i v červenci na koncert Roberta Planta.

Trochu z jiného soudku jsou setkání pracovníků tratě Plzeň – Cheb. Letos jde snad o 60 výročí, které se bude konat 20.dubna od 14.00.hod. v restauraci ,,E“. Na stejném místě se pořádají pravidelně dvakrát do roka i setkání bývalých zaměstnanců DKV Plzeň a to za velmi hojné účasti a zájmu.

Na podzim nás již čeká společně schůzka pracovní a tou bude výroční schůze Cechu, předpoklad opět v hotelu Centrál. Zde budeme i s pozvanými zástupci zaměstnavatele bilancovat události a kroky, které se během roku podařily či nepodařily realizovat. V pasáži bez hostů nás čeká postavit reálný plán k nastávající PKS. K diskusi bude jistě i příprava voleb do výkonného výboru Cechu v roce 2017.

Po stránce pracovní nás v tomto roce tedy čeká ještě hodně úkolů a jednání, která by měla řešit zlepšení podmínek pro naši náročnou a odpovědnou práci a nosná profese bude nosnou i ve fázi odměňování a ne jen v navalování povinností co vlastně ještě uneseme?

Výbor CSČR

 

 

TOPlist

Copyright © 2015, Cech Strojvůdců ČR.Všechna práva vyhrazena.