CECH STROJVŮDCŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Pár informací o dění v roce 2016 u ČD a.s.

Chtěli bychom vás informovat o tom, co nás čeká v nadcházejícím roce.

Nejvíce asi bude zajímat zvídavé jedince, jak to vypadá s Katalogem prací, tedy ,,zatříděním“ strojvedoucích a s tím související přesčasová práce. Z našeho pohledu platí zatím setrvalý stav, o kterém jsme již několikrát informovali. Máme sice přislíbená jednání, ale první se uskuteční 10.

Března na GŘ. O jejich výsledcích vás budeme průběžně informovat. Zatím jsme obdrželi návrh, kde se předpokládá rozdělení postupu do tří etap, protože novela KP bude poněkud rozsáhlejší než jsme čekali.

Kromě tohoto se připravuje u ČD a.s. nový předpis V 15, ke kterému jsme posílali připomínky. Bohužel ne všechny byly přijaty. Dále již probíhá na O12 příprava otázek na ,,přezkoušky“ v roce 2018. Snažíme se na tom spolupracovat, aby byl průběh poněkud klidnější než naposledy. Při jednáních na SŽDC se například zase potýkáme se zněním směrnice týkající se provozu při zhoršených povětrnostních podmínkách a s tím související znění článků předpisu D1.

Bohužel se musíme dlouhodobě potýkat s rozsáhlou výlukovou činností v žst. Plzeň Hl. n. Omezuje nás všechny zvláště v poslední době, kdy jedna část není dokončena a už se vesele rozvrtala další. Je to pro všechny velice nepříjemné, nejenom kvůli nutné zvýšené ostražitosti, ale zároveň to přináší časté změny v turnusech, o kterých se všichni dovídáme na poslední chvíli – bohužel i jejich tvůrci. Buďte tedy pokud možno ve střehu, i když to vždy není jednoduché.

Ještě několik informací k výstrojním součástkám a OOP, o nichž se průběžně jedná po celý rok. Někteří z vás asi zaznamenali, změnu v přídělu hygienických potřeb – fasování vlhčených ubrousků. Je to pozitivní krok, jen se ještě chceme pokusit domluvit na přídělu několika menších balení, než současného velkého. Co se týče dotazů na možnosti objednávání oblečků, tak je možno objednávat jak nové z ,,pilotního projektu“, tak původní, u kterých ještě dobíhá smluvní závazek. Velikostní sortiment byl dokonce u pilotu rozšířen od M až po XXXL, doba dodání je cca 2 měsíce. U původních akčních se může stát, že již bude velikostní sortiment poněkud omezen, protože se jedná o zůstatky ve skladu.

Samozřejmě se rádi se všemi setkáme na výroční členské schůzi, která bude na začátku podzimu nejspíše přelom září a října, kam se jak věříme, dostavíte v hojném počtu, a kde bude prostor na osobní připomínky a návrhy k přípravám voleb, které proběhnou na jaře 2017.

Vlastimil Jelínek, předseda CS ČR

TOPlist

Copyright © 2015, Cech Strojvůdců ČR.Všechna práva vyhrazena.