CECH STROJVŮDCŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Co nás čeká a nemine u ČD CARGO ?

  • V Plzni samozřejmě nepříjemná a dlouhá výluka, zcela jistě zde chybí informace o technologii, postupech práce. Všechno je tak nějak za chodu a ono to nějak to dopadne. Někde to vázne, bohužel pro nás.

  • Kdo se loni nepodrobil přezkouškám, musí se na tuto lahůdku, kterou nám zákonodárci zpestřili jinak nudný a fádní život, připravit.

  • Hlídejte si platnost seznání, správnost údajů v záznamech zejména zadání motivačních odměn, platnost všech možných a nemožných průkazů a licence, termín periodické prohlídky, školy, výnosnosti OOPP, podpis v deskách s opatřeními. Hledejte změny a vyjímky v počítači ve dne i v noci, v práci nebo doma, nebude nám nikdy nuda, je jich v odkazech stále dost a množí se jak houby po dešti.

  • Oblékej se pouze do oděvních součástek v rámci OOPP a nezapomeň nikdy výstražnou vestu – dráha by se zastavila a svět zhroutil.

  • Velké předpisové manévry se letos snad konat nebudou. Čerstvě je uzavřen – výcvikový a zkušební řád PERs 28. Jednání bude nad PERs 22 – směrnice nad poskytováním OOPP, i vzhledem k ukončení pilotního projektu. Dílčí změny mohou nastat u KVs 3B a PTs 10.

  • Jednání by do konce dubna měla proběhnout nad opatřením č.24 – vypisování zpráv u LV vlaků. Nad zpravováním o změnách v ZDD, TDPP, VPŘ pouhým odkazem na stránky SŽDC. Nad opatřením SŽDC ve vztahu k D1 – jízda vlaků při mimořádných povětrnostních podmínkách. Nad sjednocením přístupových hesel.

  • S ředitelem O 12, bychom rádi řešili situaci a stav HV ř. 742. Určitě budeme zvědaví jak se řeší problém rušení radiostanic za jízdy v režimu ,,simplex“.

  • Jednání nad řešením personální situace v Plzni jsou v chodu, včetně přesčasové práce a dalších konkrétních dotazů.

Pozitivní a kladná zpráva je, že se letos neuvažuje o optimalizaci pracovních činností a můžeme mít po této stránce klidnou mysl.

Váš v zásuvce – Staněk Jiří

TOPlist

Copyright © 2015, Cech Strojvůdců ČR.Všechna práva vyhrazena.