V pondělí 3.10. byl na pravidelném jednání vedení společnosti ČD Cargo se zástupci OC předán předsedou představenstva panem Ivanem Bednárikem návrh zaměstnavatele o podobě PKS na rok 2018.

Na základě uzavřené písemné dohody bude společný protinávrh odborových organizací předán nejpozději 25.10.

Návrh za CS ČR převzal vedoucí delegace pro kolektivní vyjednávání pan Staněk Jiří. Na realizaci naplnění představ s ním bude v týmu spolupracovat pan Pavel Stehlík popř. předseda CS pan Vlastimil Jelínek.

Předání návrhu PKS u mateřské společnosti ČD je plánováno na den 31.10 při setkání představenstva s odbory. Protinávrh OC bude předán zaměstnavateli do 15. 11. Zde je tým pro náročná jednání ve složení – vedoucí delegace pan Vlastimil Jelínek, člen delegace pan František Pihrt popř. pan Jiří Staněk.

Za výbor CS ČR a jednotlivé delegace

Staněk Jiří