30.10. – 2.11.2017

V průběhu těchto dnů se intenzivně ladily postoje návrhů zaměstnavatele ČD Cargo a zástupců jednotlivých OC. Stěžejní bylo vystoupení předsedy představenstva pana Ivana Bednárika, který představil přes finanční ředitele společnosti prezentaci ekonomické situace pro letošní rok s výhledem na roky nastávající. To byl a je vlastně odrazový můstek pro podobu a výsledek PKS 2018.

Je tedy jisté, že ústřední motiv se bude vyvíjet nad podobou v nárůstu mzdových tarifů. OSŽ předložilo svůj návrh spočívající v navýšení do TS nejvíce pro nejnižší s postupným snižováním nárůstu až do 16 TS. Protože jsme si vědomi, že nárůst např. pro 10 TS činil v letech 2012 až 2017 jen 1 650 Kč, předložili jsme společně se zástupci FS částečně upravený návrh pro TS 9, 10, 11 tak aby se progrese nedotkla těchto tříd a zároveň zachovali záměr OSŽ i ostatních OC v jejich návrhu.

Kde se potkají naše představy a záměry, představy ostatních OC v čele s OSŽ s možnostmi zaměstnavatele je zatím obecně řečeno ve hvězdách. Očekávání důstojného výsledku v následujících jednáních bude pro obě strany dobrým a jasným signálem pro stav a stabilizaci ČD Cargo do dalších a předpokládáme úspěšných let.

 

Za CS ČR – vedoucí delegace – Staněk Jiří