v posledních dnech jsem více na cestách, než v kanceláři či doma. Pokusím se tedy napsat pár informací ohledně dění v poslední době. V pondělí jsme s ostatními OC stvořili protinávrh PKS, který bude ještě tento týden odeslán zaměstnavateli. Nebudu komentovat návrh zaměstnavatele, snad jen to, že nabízí nárůst 1%. Je to, ale návrh a je na nás, co se nám povede dohodnout.
Dále se chci vyjádřit k tzv. Retenčnímu programu. Zaměstnavatel nabízí vyjmenovaným sedmi profesím náborový a stabilizační příspěvek. Podle našeho názoru je tento materiál silně nekoncepční a nelogický. Protože neřeší problém podle lokality, kde je největší nedostatek těchto profesí, ale plošně bez jakékoliv pojistky ve formě dohody o setrvání v profesi. Včera jsme navštívili člena představenstva pro provoz, techniku a majetek a ředitele Odboru personálního.
Vznesli jsme protest proti tomuto materiálu a zároveň jsme se ohradili proti tomu, že s námi tento materiál nebyl projednán ani konzultován. Dále jsme se opět dotazovali, na stavy strojvedoucích a proč nejsou zahrnutí v tomto programu.
Na první námitku nám bylo sděleno, že to je rozhodnutí Představenstva a je plně v pravomoci rozhodování personálního ředitele a nejsou povinni to s námi projednávat.
Na druhý dotaz byla reakce taková, že se nyní řeší nejkritičtější nedostatek profesí a nedostatek strojvedoucích se zatim daří řešit přesčasovou prací a pomocí důchodců. Nikde prý, ale není dáno, že se v průběhu příštího roku do tohoto programu nedostanou i strojvedoucí.
Je tedy na vás, abyste si tyto řádky přebrali jak chcete a podle toho také jednali.
 
Dále byl O12 schválen institut turnusového důvěrníka. Namitnete určitě, že to již existuje. Ano, ale neoficiálně. Nyní jsou jasně daná pravidla fungování. V případě nedohody na turnusu se to bude řešit na O12. Je, ale třeba poukázat konkrétně na to kde je neshoda a nejlépe navrhnout řešení.
To je za mne asi vše a přeji pevné nervy. V. Jelínek