Stalo se tak po několika jednáních, které se jevily, že budeme schopni nalézt společné stanovisko, které povede k uzavření PKS 2018.

Důvodem údajně je ( jak jsme se dozvěděli včera na jednání s Představenstvem ČD a.s.), asi všem známý obrázek se vztyčeným prostředníkem, který nabádá, jak dále postupovat v případě přesčasů

Členové představenstva se těmito vulgárními projevy zaměstnanců, vyjadřující jejich názor k retenčnímu programu, cítí uraženi a nehodlají, prý nadále něco podobného tolerovat

Prý vznikl v Břeclavi a je spojován s místní ZO FS. Proto byli vyzváni představitelé prezidia FS, aby se omluvili a distancovali od tohoto díla. Celkem pochopitelně toto odmítají, neboť žijeme v demokratické společnosti a každý jedinec odpovídá za své chování, nikoliv jeho volený orgán, který ho zastupuje.

Nedovedu si představit, že by odboroví funkcionáři nesli odpovědnost za činy své členské základny.

Vzhledem k vyvíjející se situaci bych od vás rád věděl (prosím seriózně ) kolik procent nárůstu mezd je pro vás nepodkročitelné a je důvodem k nepodpisu PKS 2018.

Vedoucí kolektivního vyjednávání u ČD a.s. a předseda CS ČR Vlastimil Jelínek