Pokusím se zrekapitulovat v bodech, co bylo zatím dohodnuto.

Článek 3 Rozvržení pracovní doby

- bod 4, navýšení normy pracovní doby směny zasahující do dvou pracovních dní na 9 hodin.

Článek 6 Dělená směna

-bod 4, nový text: „Zpožděním nebo narušením dělené směny z důvodu živelné události se charakter původního naplánování rozdělené směny nezmění, pokud nedojde jejím vlivem ke zkrácení pod 60 minut.“

 

Článek 10 Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami

-bod 2, nový text: „Zaměstnancům, na něž se vztahuje NV 589/2006 Sb.,může být zkrácen odpočinek až na 6 hodin za podmínky, že zaměstnavatel na své náklady umožní zaměstnanci odpočinek na lůžku, a následující odpočinek bude prodloužen o dobu zkrácení. V případě zkrácení odpočinku na minimální dobu 6 hodin, nesmí do doby tohoto odpočinku zasahovat doba chůze či jízdy na a z místa odpočinku, nedohodne-li se zaměstnavatel s příslušnou odborovou organizací prostřednictvím turnusového důvěrníka jinak.“

Článek 11 Nepřetržitý odpočinek v týdnu

-bod 1, nový text : „ Zaměstnanci letmo mají nárok na nepřetržitý odpočinek připadající na sobotu a neděli alespoň jednou za dva týdny tak, aby bylo zabezpečeno tzv. víkendové volno ukončením poslední směny nejpozději v pátek do 22:00 hod a pondělní nástup po tomto volnu bude nejdříve ve 4:00 hod, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodne jinak. Dále zaměstnavatel zabezpečí zaměstnancům letmo v době jednou za 28 dní tzv. víkendové volno ukončením poslední směny nejpozději v pátek do 18:00 hod a pondělní nástup po tomto volnu bude nejdříve v 6:00 hod., pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodne jinak“.

Příloha 2

- navýšení příplatku za zaškolování (nově 10% a 15%)

- navýšení příplatku za práci v noci (12%)

- navýšení příplatku za práci v SO – NE (12%)

- navýšení příplatku za práci přesčas (35 %)

- navýšení příplatku za praxi v novém pásmu 35 roků a více (+ 100 Kč)

- navýšení stravného pro mobilní zaměstnance (92 Kč za pracovní cestu 5 až 12 hod, 140 Kč za pracovní cestu 12 až 18 hodin a 217 Kč trvá-li pracovní cesta nad 18 hodin)

- příplatek za dělenou směnu pouze ve výši 50 % průměrného výdělku za celé dělení

- navýšení ceny stravenky z 80 Kč na 100 Kč

- změna příplatku za krátkou směnu ( 25 Kč plus 100 Kč stravenka)

- nově zaveden jednorázový příplatek za každý výkon s odpočinkem mezi dvěma směnami na nocležně apod.(100 Kč)

Neuzavřena zatím zůstává otázka Osobního ohodnocení, dále ,,zastropování“ počtu dělených směn a samozřejmě Tarif.

Vlastimil Jelínek, předseda CS ČR a vedoucí KV u ČD a. s.