Postoj zaměstnavatele je zatím od 30.11. neměnný. Jeho možnosti jsou nastaveny tak a by nebyl ohrožen podnikatelský plán společnosti na rok 2018 to je cca 4,5% plus vyplacení vánoční, teď již novoroční odměny. OC zatím svorně drží požadavek nárůstu okolo 8%. Najdeme tedy v této situaci přijatelné východisko? Situaci nám zatím neulehčuje ani ,,zákopová válka“ u SŽDC a mateřské ČD, zde se taky přešlapuje a vyčkává kdo do toho šlápne první a nastaví tak možné mantinely pro ostatní. Mnoho prostoru do konce roku již nezbývá a pro případ nepodpisu je na stole varianta sdělená předsedou představenstva panem Bednárikem na posledním jednání – v roce 2018 zachovat platnost současné PKS 2017, ale bez zpětné vazby v případě následného podpisu v delším časovém horizontu.

Za CS ČR vedoucí delegace – Staněk Jiří