Vyjednávání o znění PKS na rok 2019 u společností ČD a ČD Cargo bylo zahájeno.

 

 

V souladu se zákonem č.2/1991 Sb., bylo dne 30.10. bylo oficiálně zahájeno kolektivní vyjednávání k uzavření PKS na rok 2019 předáním návrhů zaměstnavatele.

Dne 5.11. se uskutečnila společná jednání všech odborových centrál nad předloženými návrhy zaměstnavatelů k vypracování společných protinávrhů OC. Po následném zapracování připomínek a rekapitulaci znění, byly oba protinávrhy předány vedení obou společností.

Kolotoč jednání odborových centrál se zaměstnavatelem bude zahájen u ČD Cargo v pondělí dne 19.11. a na půdě ČD o den později dne 20.11.

Požadavky CS ČR byly zapracovány do společných protinávrhů OC.

Vyjednávací tým pro PKS u ČD, vedoucí delegace – Jelínek Vlastimil, člen – Pihrt František, náhradníci – Kašpar Václav a Staněk Jiří.

Vyjednávací tým u ČD Cargo, vedoucí delegace – Staněk Jiří, člen – Stehlík Pavel, náhradníci – Sachunský Pavel a Jelínek Vlastimil.

Výbor CS ČR.