Zpráva o stavu PKS na rok 2019

 

Ve dnech 6. a 7.12. proběhla další kola vyjednávání nad podobou nové kolektivní smlouvy. Vzhledem k listopadovým volbám do DR ČD Cargo jsme šli do vyjednávání v lehce šibeničním termínu, který během necelého měsíce nenabízí příliš mnoho prostoru k manévrování ani k zásadním změnám v textové části. Přesto je potřeba najít a hledat cesty, které povedou k podpisu PKS a spokojenosti zaměstnanců s její závěrečnou podobou. V pátek 7.12. se podařilo sjednotit postoje všech OC tak, abychom mohli společně vést konstruktivní dialog v závěrečných kolech jednání.

A jaká je podoba před finálovými koly?

* Představenstvo společnosti rozhodlo o vyplacení cílové odměny v souladu s ustanovením čl.4.14.2. PKS na rok 2018 v průměrné výši 5 000 Kč tím, že bude odměna vyplacena společně se mzdou za měsíc listopad a to za plně odpracovaný fond pracovní doby od 1.1. do 31.10.2018.

* Došlo k uzavření některých sporných bodů PKS jako je např. navýšení příplatků za práci přesčas, odměna za flexibilní nástup pro zaměstnance s pevným rozvržením pracovní doby (dosud jen pro letmo ), minimální délka směny, navýšení

stravného, nově odměna za ,,spací směnu“ a další ustanovení zejména v textové části PKS.

* V IN PERs 42 – Osobní ohodnocení, došlo k rozšíření tabulky za odpracovaná léta o 3 pásma – po 3, 35 a 40 letech ovšem bez finální částky do tabulky. Ta bude stejně jako další navržené body v motivační oblasti na pořadu příští týden.

* Otevřená je rovněž možnost čerpání ozdravných pobytů mimo KOP v rámci ,,Zásad hospodaření se SF“

* Stěžejní body PKS jako jsou zejména sazby tarifní tabulky a příplatková sféra ( noční práce, S a N, odměna za zaškolení, dělenou směnu, nepravidelné nástupy atd. ) jsou otevřené a čekají na své učesání a oku lahodící podobu.

Ve dnech 13. a 14.12. nás tedy pravděpodobně čekají závěrečná jednání znění PKS. Je zde však potřeba připomenout i variantu pro případ kdy nedojde k uzavření PKS a bude následovat projednání ,, Opatření při nepodepsání PKS“. Naše snaha je PKS podepsat, ale zcela jistě ne za každou cenu! Situaci momentálně nepřispívají ani snahy MD zasahovat do průběhu PKS u SŽDC, ČD i ČD Cargo a prohlášení generálního ředitele ČD pana Kupce o budoucnosti či prodeji ČD Cargo.

Vedoucí delegace CS ČR na ČD Cargo – Staněk Jiř