Dne 18. 12. 2018 byla po delším jednání v odpoledních hodinách podepsána také Kolektivní smlouva u ČD a.s., která platí od 1. 1. 2019 

Nárůst v tarifech bude 5,5 %. Dále se zvyšuje příplatek za odpracované roky o 300,- Kč v každé kategorii a nově bylo zařazeno pásmo nad 40 odpracovaných let.

Příplatek za nepravidelný nástup se zvyšuje na 100,- Kč

Kompenzace za obtížnost pracovního režimu, při výkonu složeném ze dvou směn s odpočinkem se navyšuje o 100,- Kč.

Příplatek za So/Ne bude 15% a za noční práci 13 %.

Novinky budou u Osobního hodnocení. Na rozdíl od letošního roku byl stanoven objem prostředků na vyplacení OH, a to pro OCP a OCÚ ve výši 6,5 % v rozmezí 5 – 15 %. Zaměstnavatel se zároveň zavázal, že u profese strojvedoucí nedojde k poklesu vyplacení OH ve srovnání s letošním rokem.

Profese strojmistr je od příštího roku u Příspěvku za udržení zdravotní a odborné způsobilosti přesunuta do kategorie A.

Všichni zaměstnanci obdrží v Prosincové výplatě mimořádnou odměnu ve výši 2.000,- Kč.

Podařilo se nám zachovat stávající znění PKS týkající se změn Rozvrhů směn, především při výlukách. Zde byl zaměstnavatelem vyvíjen enormní tlak na zkrácení dob při vyrozumívání o změnách. U Kompenzace za obtížnost pracovního režimu, při výkonu složeném ze dvou směn s odpočinkem ( spací směna ) navrhovalo vedení, aby se vyplácelo pouze mimo domovskou jednotku – toto jsme velice striktně odmítli.

Byl poměrně zásadně upraven text článku týkajícího se vystřídání strojvedoucího po závažné MU.

Pro Letmo strojvedoucí byl upraven článek o svátkovém právu, myslím, že k lepšímu pokud se ho tedy někdo nevzdá. Zkráceně: Pokud nedojde k naplánování směny ve svátek, který je v Po – Pá, dostane strojvedoucí letmo zaplacenou denní normu na tento den.

Vlastimil Jelínek, vedoucí kolektivního vyjednávání za CS ČR u ČD a.s.