Podniková kolektivní smlouva ČD na rok 2020 podepsána!

Ve čtvrtek 12. prosince v 11.30 hodin byla podepsána Podniková kolektivní smlouva Českých drah, a.s. na rok 2020. Tento pro zaměstnance národního dopravce významný dokument podepsali předseda představenstva a generální ředitel ČD Václav Nebeský a zástupci všech odborových centrál působících na železnici.

 

Nárůst tarifních mezd bude v roce 2020 činit 4,9 %.

Navyšuje se kompenzace u výkonu složeného ze dvou směn s odpočinkem na 250,- Kč.

Příplatek za nepravidelný nástup bude 150,- Kč a prodlužuje se na 22.00 – 5.30.

Odměna na vlacích se specifickým způsobem odbavování cestujících 0/0 – S nyní bude 4% ze základní hodinové mzdy (dříve 7, - Kč ) a bude se tedy valorizovat.

Stravné pro mobilní personál bude navýšeno na maximální hranici dle Vyhlášky.(zatím 97,- Kč, ale předpokládá se navýšení)

V textové části došlo k upravení tzv. svátkového práva i u strojvedoucích v turnusu podobně jako u letmo. (nebude -li na svátek v Po – Pá naplánována směna bude proplacen odpadlý výkon ve výši 5,09 hod do celkové výše 30,51 hod za kalendářní rok)

Po tuhém boji se povedlo uhájit v PKS Odměnu za flexibilitu .

Dochází k úpravě v kapitole Odstupné k přidání jedné kategorie v odst. d) při odpracování 35 let činí odstupné desetinásobek.

Při KV bylo dohodnuto rozšíření týdenních kondičních pobytů ze sociálního fondu kromě strojvedoucích nad 60 let, též pro kolegy, kteří mají odpracováno 15 – 20 let, za stejných podmínek. Tedy nahlášení zájmu na začátku roku a čerpání dovolené.

Dochází k navýšení příspěvku na penzijní pojištění o 100,- Kč měsíčně.

Na závěr připomínám, že v prosincové výplatě bude ještě vyplacena druhá část mimořádné odměny ve výši 8.000,- Kč.

Vedením podniku bylo dále přislíbeno a řádně uvedeno v ověřeném zápisu, kromě jiného:

-nesnížení OH u profese strojvedoucí pod letošní výši (7,5 %)

- na začátku roku bude řešena a upravena směrnice ohledně seznamování strojvedoucích s dokumenty, dále se vytvoří jasná kritéria pro vyplácení OH a v neposlední řadě se bude pracovat na některých změnách v katalogu prací.

Vedoucí kolektivního vyjednávání za CS ČR u ČD a. s. Vlastimil Jelínek v. r.

 

v sekci ke stažení - pro registrované - jsou k dispozici turnusy na GVD 2019/2020.