Společné stanovisko odborových organizací ve vztahu k uznávání jízdních výhod ČD v krajích.

 

V úterý 7.ledna se v Praze na OSŽ uskutečnilo společné jednání zástupců odborových organizací působících na železnici za účelem domluvy společného postupu nad problematikou uznávání režijních výhod ve vlacích ČD v jednotlivých krajích a to zejména v kraji Jihomoravském.

Po důkladné analýze aktuální situace, bylo po několika hodinovém jednání přijato společné stanovisko odborových organizací, které přináší návrh řešení současného stavu a problému, tak i řešení pro budoucí období.

Zástupci O.C. se dále shodli na nutnosti vyvolat jednání tripartity nad obecně nedobrým stavem a poměry v železniční dopravě.

 

 

Za Cech strojvůdců

Staněk Jiří

 

page1

page2