Odborové organizace:

Odborové sdružení železničářů (OSŽ)

Federace strojvůdců ČR (FSČR)

Svaz Odborářů Služeb a Dopravy (SOSaD)

Aliance drážního provozu (ADP)

Federace vlakových čet (FVČ)

Federace železničářů ČR (FŽČR)

Federace vozmistrů (FV)

Demokratická Unie Odborářů (DUO)

Unie železničních zaměstnanců (UŽZ)

Odborové sdružení zaměstnanců síťových odvětví (OSZSO)

Cech strojvůdců ČR (CS ČR)

 

 

Naše značka Vyřizuje/e-mail Datum

OC 2/2020 Mgr.Malý/ Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 23.1.2020

 

Věc: Žádost odborových organizací působících na železnici o jednání s předsedou vlády ČR ve věci aktuální situace na železnici

 

Vážený pan

Ing. Andrej Babiš

Předseda vlády ČR

 

Vážený pane premiére,

 

odborové organizace působící na české železnici jsou při hodnocení vývoje na železnici v posledních letech přesvědčeny, že vláda ČR a zejména Ministerstvo dopravy ČR dostatečně aktivně neplní své poslání ústředních orgánů státní správy ve věcech dopravy, garantujících zájmy České republiky a dodržování platných právních norem na železnici.

 

Také současné Ministerstvem dopravy ČR tolerované pojetí regionalizace veřejné dopravy ze strany některých krajů představuje zhoršení fungování služeb železniční dopravy jako celku a postupný rozklad síťových služeb železnice, který nemá v Evropě obdoby. České kraje jsou podle našeho názoru v porovnání s územně správními celky jiných evropských zemí příliš malým územím nato, aby vytvářely svoje samostatné systémy veřejné dopravy bez dostatečného ohledu na sousední regiony, čímž dochází k rozkladu jednotné železniční sítě, snížení dosavadního komfortu poskytovaných síťových služeb a možnosti jednoduchého odbavení cestujících, což je mimo jiné i v rozporu s cíli tzv. 4. evropského železničního balíčku.

 

Ze strany některých krajů dochází navíc ke zpochybňování jízdních výhod jako tradičního železničářského benefitu s téměř stoletou tradicí, což vnímáme jako narušení sociálního smíru ze strany těchto krajů i Ministerstva dopravy.

 

Odborové organizace na železnici se vzhledem k této situaci a v souvislosti s personální změnou na pozici ministra dopravy shodly na potřebě požádat Vás o jednání za účelem výměny informací o zhoršujícím se stavu v sektoru železniční dopravy a to zejména z důvodu potřeby zajištění bezpečnosti provozu, síťového fungování železnice a udržení sociálního smíru.

Předem děkujeme za Váš kladný přístup k našemu návrhu

V Praze dne 23.1.2020