CECH STROJVŮDCŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Cech strojvůdců ČR provedl v roce 2014 celkem 50 preventivních kontrol v oblasti BOZP. Nejčastěji se kontroly prováděly na stanovištích strojvedoucího.

Každá zjištěná závada je zapsána do tiskopisu, který je elektronicky odesílán zaměstnavateli, po vyřešení je zpětná informace o odstranění problému. 
Mezi nejvíce opakované závady patří :
vadná, nevhodná a opotřebovaná křesla, prohýbající se podlahy stanovišť, prošlá expirační doba lékarniček, na motorové trakci výskyt spalin na stanovišti, netěsnosti dveří do strojovny (hluk). 
Mezi závadami řešenými v prostorech zaměstnavatele se vytýkaly vadné dřevěné přechody v kolejišti, vysoká neposečená tráva. 
Počet pracovních úrazů celosíťově byl 40, trvalých následků 0.
Za CSČR počet úrazů u společnosti ČD CARGO, a.s. 0, u ČD, a.s. 3 , bez trvalých následků. 
  
TOPlist

Copyright © 2015, Cech Strojvůdců ČR.Všechna práva vyhrazena.