Back to Top

 

Proč být členem Cechu Strojvůdců ČR

 CS ČR je samostatnou odborovou organizací, která se po svém vzniku v roce 2007 ihned aktivně zapojila do činností, která hájí pracovní, ekonomické a sociální zájmy svých členů. Výbor CS je na rozdíl od ostatních O.O. spjat s problematikou jak na místní tak i na centrální úrovni. Jeho cílem je zajistit důstojné podmínky pro výkon práce a život strojvůdců a dalších zastupovaných profesí. Poskytujeme odbornou pomoc v pracovně právních sporech i právní poradenství. Informujeme o změnách předpisových ustanovení a jednáních se vztahem k pracovním a profesním záležitostem. Nedílnou součástí naší práce je oblast BOZP a OOPP. Dnes je již samozřejmostí široké spektrum sportovních a kulturních akcí, které pořádáme:

 • permanentky na hokej, fotbal, házenou.

 • vstupenky do divadla, na koncerty, do ZOO, kina a bazénu

 • pořádání vícedenních vodáckých, lyžařských a cyklistických výletů

 • pořádání soutěží v malé kopané, bowlingu, stolním tenisu, tenisu, běhu apod.

 • příspěvek na brýle a zubní náhrady ve výši 500 Kč na rok

 • příspěvek z fondu STEPHENSON – dlouhodobě nemocným členům, poskytujeme příspěvek ve výši 30 Kč za každý den trvání nemoci po uplynutí 1 měsíce. Zároveň k tomu náleží i příspěvek na PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ ve výši 300 Kč.

 • příspěvek při úmrtí člena CS, na kterého byli odkázání jeho rodinní příslušníci do výše 4 000 Kč.

 • sleva na pojištění odpovědnosti členů za škodu způsobenou při výkonu povolání u HVP.

 • možnost poskytnutí bezúročné půjčky v případě sociální nouze

 • zprostředkování pomoci v oblasti psychologické péče po MU.

CS ČR je vaším partnerem pro udržení sociálního smíru a jsme připraveni kdykoliv poskytnout našim členům pomoc v jakékoliv záležitosti. Samostatný zaměstnanec není pro zaměstnavatele adekvátně silným partnerem. Jedině odbory mohou se zaměstnavatelem uzavřít kolektivní smlouvu a jejím prostřednictvím vyjednat navýšení mzdy, prodloužit dovolenou, zkrátit pracovní dobu, navýšit příplatky a hájit již dosažené benefity (odstupné, penzijní a kapitálové pojištění, opatření ve vztahu ke ztrátě zdravotní způsobilosti, KOP, atd.)

Přednesená fakta ukazují, že CS ČR tu není proto, aby rozděloval vánoční kolekce, ale že je důležitou pojistkou v našem zaměstnání a některá nedocenění zaměstnanců pro působení odborů je jen pouhým alibismem jednotlivců, kteří se pak s úsměvem vezou na vlně výhod uzavřených a vyjednaných odbory v PKS nad rámec ZP.

Kontaktní údaje:www.cscr.cz, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,

Vlastimil Jelínek pro ČD a.s. 773 209 999, Jiří Staněk pro ČDC a.s. 773 920 570

Úřední hodiny kanceláře: Pondělí a čtvrtek 8.00-12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cech strojvůdců ČR  

  Cech strojvůdců České republiky je dobrovolnou profesní odborovou organizací  nezávislou na politických stranách, státních orgánech, hospodářských organizacích a společenských hnutích, občanských sdruženích, jakož i na ostatních odborových organizacích.         

           Jejím cílem je zejména:

 •       a) hájit pracovní, ekonomické a sociální zájmy svých členů
 •        b) prosazovat zvýšenou ochranu života a zdraví svých členů
 •       c) plnění programu CS ČR

      

       CS ČR je právnickou osobou se sídlem v Plzni, působící v organizacích, které provozují železniční dopravu.
       Při prosazování svých zájmů může spolupracovat s dalšími organizacemi, případně s jednotlivými sekcemi těchto organizací, pokud nevyvíjejí činnost v rozporu s jejím posláním a cíli.

   

   

  Výhody poskytované odborovou organizací Cech strojvůdců ČR pro jednotlivé členy – účinnost od 1.2.2012

   

  1) Příspěvek z fondu STEPHENSON – členům, kteří jsou dlouhodobě nemocní, poskytuje odborová organizace příspěvek ve výši 30,- Kč za každý den trvání nemoci, a to po uplynutí 1 měsíce, tzn. od prvního dne druhého měsíce trvání nemoci

  2) Příspěvek na penzijní připojištění pro osoby, kterým náleží příspěvek z fondu STEPHENSON, a to ve výši, která je ze strany konkrétního člena skutečně placena (je potřeba však placení a skutečnou výši prokázat písemným dokladem – např. výplatními páskami), maximálně však 300,- Kč měsíčně, tento příspěvek náleží od uplynutí 1 měsíce, tzn. od prvního dne druhého měsíce trvání nemoci,

  3) Příspěvek při úmrtí rodinného příslušníka – při úmrtí člena CS, na kterého byli odkázáni jeho rodinní příslušníci výživou bude vyplácen příspěvek ve výši 4000,- Kč celkem

  4) Příspěvek na brýle a zubní náhrady ve výši 500,- Kč ročně do celkového limitu 130.000,- Kč ročně

  5) zdarma tzv. plavenky, permanentky na hokej, fotbal, do divadla, do ZOO apod. dle výše příspěvku od zaměstnavatele – je třeba individuální dohoda a vyzvednutí v pracovní době výboru

  6) příspěvky na zájezdy a kulturní akce členů - je třeba individuální dohoda v pracovní době výboru

  7) pojištění odpovědnosti členů za škodu způsobenou při výkonu profese strojvůdce – všichni členové, kteří měli zájem, jsou pojištěni u HVP

  8) možnost poskytnutí půjčky v případě sociální nouze – půjčka vyžaduje individuální posouzení

  9) hrazení nákladů na sportovní a kulturní akce pořádané odborovou organizací

  10) daňový odpis členských příspěvků

  11) bezplatná právní pomoc – jednak na internetu je možné žádat bezplatné právní porady, jednak v pracovní době výboru či po individuální domluvě

  12) zprostředkování pomoci v oblasti psychologické péče, CS v současné době vyjednává s plzeňskými psychology o konkrétní spolupráci. Seznam psychologů, kteří Vám mohou poskytnout pomoc bude zveřejněn na webových stránkách

  O veškerých konkrétních akcích a krocích v rámci činnosti odborové organizace jste průběžně informováni. Sledujte proto prosím své e-maily, stránky www.cscr.cz a nástěnky. Máte-li podněty ke zlepšení činnosti odborové organizace či jakékoliv připomínky, sdělte je buď písemně na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. na webu či do schránek .

  Za jakékoliv podněty Vám předem děkujeme.

  Výbor Cechu strojvůdců ČR