Back to Top

 Proč být členem Cechu Strojvůdců ČR

 

 CS ČR je samostatnou odborovou organizací, která se po svém vzniku v roce 2007 ihned aktivně zapojila do činností, která hájí pracovní, ekonomické a sociální zájmy svých členů. Výbor CS je na rozdíl od ostatních O.O. spjat s problematikou jak na místní tak i na centrální úrovni. Jeho cílem je zajistit důstojné podmínky pro výkon práce a život strojvůdců a dalších zastupovaných profesí. Poskytujeme odbornou pomoc v pracovně právních sporech i právní poradenství. Informujeme o změnách předpisových ustanovení a jednáních se vztahem k pracovním a profesním záležitostem. Nedílnou součástí naší práce je oblast BOZP a OOPP. Dnes je již samozřejmostí široké spektrum sportovních a kulturních akcí, které pořádáme:

Výhody poskytované odborovou organizací Cech strojvůdců ČR účinnost od 1.1.2019

1) Oblast stanov odborové organizace a právní služby

a) CS prosazuje a obhajuje pracovní, profesní, ekonomické, sociální, kulturní a sportovní zájmy a potřeby svých členů v celém rozsahu odborové činnosti

b) bezplatná právní a poradenská pomoc – zajištuje Mgr. Chaloupka – tel 604 125 787 v rámci pracovní doby a jednání výboru CSČR nebo po individuální domluvě

c) daňový odpočet členských příspěvků za kalendářní rok

2) Oblast solidárního fondu:

a) Příspěvek na nemocenskou – členům, kteří jsou dlouhodobě nemocní, poskytuje odborová organizace příspěvek ve výši 50,- Kč za každý den trvání nemoci, a to po uplynutí 30. dne marodění

b) Příspěvek na penzijní připojištění - pro osoby, kterým náleží příspěvek ze solidárního fondu Cechu strojvůdců ČR, a to ve výši, která je ze strany konkrétního člena skutečně placena (je potřeba však placení a skutečnou výši prokázat písemným dokladem – např. výplatními páskami), maximálně však 300,- Kč měsíčně, tento příspěvek náleží od uplynutí 1 měsíce, tzn. od prvního dne druhého měsíce trvání nemoci

c) Příspěvek k narození dítěte – 3 000 Kč (dvojčata 6000 Kč, trojčata 9000 Kč)

d) Příspěvek na brýle nebo zubní náhrady ve výši 1000,- Kč ročně

e) Možnost poskytnutí bezúročné půjčky v případě sociální nouze – půjčka vyžaduje individuální posouzení a o jejím poskytnutí rozhoduje výbor CSČR až do 30. tis Kč

f) Příspěvek při postižení živelnou pohromou – při postižení domácnosti člena živelnou pohromou (povodeň, požár, vichřice, zemětřesení, blesk) - až 30 tis. Kč

g) Příspěvek při úrazu s trvalými následky – až 30 tis. Kč

h) Příspěvek rodině při úmrtí člena CSČR v aktivním pracovním poměru, na kterého jsou odkázáni rodinní příslušníci – až 30 tis. Kč

i) různé – pohřby, jubilea, sbírky, výpomoci, atd. max. do výše 20 tis. Kč

3) Oblast odpovědnostní pojistky u HVP

a) veškerá agenda spojená s vedením, správou a účetnictvím odpovědnostní pojistky pro výkon povolání

b) jednání na škodních komisích při projednání MU, s tím spojené administrativní úkony při předání a kontrole dokumentace a formulářů pro HVP

c) při uzavření MU a plnění ze strany HVP, nově existuje pro ty z vás, kteří si od roku 2019 platí tzv. Nadstavbu ze solidárního fondu, požadovat nad rámec plnění úhradu odpovídající jedné polovině spoluúčasti, maximálně 5 tis. Kč v průběhu kalendářního roku

4) Rámec sociálních fondů zaměstnavatele:

Sociální fond je fond zaměstnavatele, který je tvořený k zabezpečení kulturních, sociálních a dalších obdobných potřeb zaměstnanců, jejich rodinných příslušníků a bývalých zaměstnanců (důchodců). Na poskytnutí příspěvků a jiné plnění ze SF není právní nárok, není přípustné zakládat tzv. osobní účty zaměstnance!

Možnosti čerpání:

a) příspěvek na vstupenky a permanentky do výše 100% částky, max. 400 Kč zaměstnanec, 300 Kč rodinný příslušník.

b) pronájmy sportovišť, tělocvičných zařízení, atd.

c) kulturní, zájmové a společenské akce (výlety) v max. délce 4 dnů. Do úhrady lze zahrnout dopravu, program, vstupné, pronájem, ceny.

d) rekreace, zájezdy, tábory dětí a léčebné ozdravné pobyty. 1x ročně dotovaná rekreace z katalogu ČD Travel a dvakrát ročně možnost TDM a LOP.

e) sociální výpomoci a sociální půjčky, výše dle zaměstnavatele ČD a ČD Cargo dle konkrétních Zásad hospodaření se SF.

f) finanční dary a zvláštní odměny (za mimořádnou aktivitu ve prospěch zaměstnavatele), výše opět jako u bodu předchozího.

Výbor Cechu strojvůdců pro svoji členskou základnu v rámci čerpání sociálních fondů zaměstnavatele:

* pořizuje permanentky na hokej, fotbal, vstupenky do kina, zoo, divadla, apod.

* pořádá zájezdy, výlety, kulturní a společenské akce, koncerty a různé sportovní aktivity.

O konkrétních akcích rozhoduje výbor CS na základě průzkumu a požadavků členské základny!

Aktualita pro kolegy z ČD CARGO:

V letošním roce již nebude možné použít finanční prostředky sociálního fondu k nákupu tzv. plavenek a poukazů na masáže. A to zejména z důvodu zpětného dodanění těchto produktů. Namísto nich nabízí zaměstnavatel produkt tzv. Multisport kartu, kde s příspěvkem je po zakoupení je možné navštěvovat různá sportovní zařízení u smluvních partnerů (fitness, bazény, wellness, lezecká centra, atd. dle nabídky pro konkrétní město). Nyní je cena karty po příspěvku zaměstnavatele 550 Kč/měsíčně, uvažuje se v letošním roce o navýšení příspěvku o dalších 100 Kč, to by pořízení karty přišlo na 450 Kč. Bližší informace na www.multisport.cz nebo u Jiřího Staňka, tel. 725 558 740.

O veškerých konkrétních akcích a krocích v rámci činnosti odborové organizace jste průběžně informováni. Sledujte proto prosím své e-maily, stránky www.cscr.cz a nástěnky. Máte-li podněty ke zlepšení činnosti odborové organizace či jakékoliv připomínky, náměty a dotazy, sdělte je buď písemně na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , na webu, či do poštovních schránek na nástupních místech.

Úřední hodiny kanceláře CS:

Pondělí 7:30 – 12:30 h (pani Adamíková je jen v pondělí)

Čtvrtek 8 – 12 h

Upozorňujeme, že veškeré účetní transakce se provádí pouze v pondělí, kdy je přítomna paní účetní!

Za jakékoliv podněty Vám předem děkujeme.

Výbor Cechu strojvůdců ČR

 

CS ČR je vaším partnerem pro udržení sociálního smíru a jsme připraveni kdykoliv poskytnout našim členům pomoc v jakékoliv záležitosti. Samostatný zaměstnanec není pro zaměstnavatele adekvátně silným partnerem. Jedině odbory mohou se zaměstnavatelem uzavřít kolektivní smlouvu a jejím prostřednictvím vyjednat navýšení mzdy, prodloužit dovolenou, zkrátit pracovní dobu, navýšit příplatky a hájit již dosažené benefity (odstupné, penzijní a kapitálové pojištění, opatření ve vztahu ke ztrátě zdravotní způsobilosti, KOP, atd.)

Přednesená fakta ukazují, že CS ČR tu není proto, aby rozděloval vánoční kolekce, ale že je důležitou pojistkou v našem zaměstnání a některá nedocenění zaměstnanců pro působení odborů je jen pouhým alibismem jednotlivců, kteří se pak s úsměvem vezou na vlně výhod uzavřených a vyjednaných odbory v PKS nad rámec ZP.

Kontaktní údaje:www.cscr.cz, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,

Vlastimil Jelínek pro ČD a.s. 773 209 999, Jiří Staněk pro ČDC a.s. 773 920 570

 

 

 výhody pro členy 2019

Cech strojvůdců ČR  

  Cech strojvůdců České republiky je dobrovolnou profesní odborovou organizací  nezávislou na politických stranách, státních orgánech, hospodářských organizacích a společenských hnutích, občanských sdruženích, jakož i na ostatních odborových organizacích.         

           Jejím cílem je zejména:

 •       a) hájit pracovní, ekonomické a sociální zájmy svých členů
 •        b) prosazovat zvýšenou ochranu života a zdraví svých členů
 •       c) plnění programu CS ČR

      

       CS ČR je právnickou osobou se sídlem v Plzni, působící v organizacích, které provozují železniční dopravu.
       Při prosazování svých zájmů může spolupracovat s dalšími organizacemi, případně s jednotlivými sekcemi těchto organizací, pokud nevyvíjejí činnost v rozporu s jejím posláním a cíli.

   

  Výbor Cechu strojvůdců ČR

TOPlist