Stanovisko Cechu strojvůdců ČR k MU

 

Výbor odborové organizace Cechu strojvůdců ČR se znepokojením sledoval proběhlou mediální kampaň a nevhodně formulovaná prohlášení a návrhy opatření státních institucí k MU, zejména v podobě projetí hlavních návěstidel. Navrhovaný bodový systém se nám jeví jako naprosto nešťastné řešení, který bude strojvedoucí ještě více stresovat. 
Spory o tom, jestli se jedná o systémovou či nesystémovou chybu jsou naprosto zbytečná. Zůstává nám holý fakt, že MU zavinil sice strojvedoucí, ale pravdou zůstává, že existuje celá řada vedlejších a rušivých faktorů, které mohou ovlivnit výkon práce a průběh směny.