Back to Top

Aktuálně

 
 
 

Výsledky zařazení ČD, RPP Plzeň + turnusy a Zápis členské schůze 2019 přidány do sekce pro registrované.  

Prohlášení výboru CS ČR

     Vzhledem k závažnosti MU, velké škodě, případným sankcím a postihu našeho kolegy se nebudeme vyjadřovat ke všem okolnostem, které vedly k této nehodě. Každopádně musíme konstatovat, že zde nedošlo a nedocházelo k prokazatelnému zpravení strojvedoucích. Podstatné omezení rychlosti na stavební přeložce, která má přímý vliv na bezpečnost a plynulost drážní dopravy si zcela jistě zasloužila větší pozornost ze strany provozovatele a dopravců.

     Za více než 30 let praxe strojvedoucího jsem se nepotkal s podobným alibistickým a laxním přístupem!

Po sérii železničních nehod a následné medializaci na začátku letošního roku, bylo velkým tématem, zda se jedná o pochybení jednotlivce či systémové chyby. Celá řada našich podnětů, v součinnosti s kolegy FS ČR, na zlepšení situace sice došla slyšení na jednáních u ministra dopravy pana Ťoka. Po jeho odvolání z funkce veškeré kroky k nápravě situace bohužel utichly. Neochota řešit naše podněty je důsledkem této naprosto zbytečné MU. Z našeho pohledu je evidentní, že v tomto případě došlo k systémovému selhání.

Za výbor Cechu strojvůdců ČR – Staněk Jiří

MU ze dne 28 7 2019

Vážení kolegové,

 Vzhledem k tomu, že při minulém odeslání obsáhlého materiálu v hromadném emailu došlo a bude docházet k problémům s odesláním zprávy, budeme nuceni přistoupit již k dříve avizovanému kroku a tím je zasílání dokumentů a zpráv na webové stránky naší organizace http://www.cscr.cz/

Číst dál...