Back to Top

Dopis OC x MD ze 14 09 2020 R 14 a R 27 1

Dopis OC x MD ze 14 09 2020 R 14 a R 27 2

Dopis OC x MD ze 14 09 2020 R 14 a R 27 3

Činnost zahájila Bezpečnostní rada Českých drah

 

Téměř čtyři desítky odborníků Českých drah, ČD Cargo, OSŽ, Federace strojvůdců a Cechu strojvůdců, DVI, ČVUT, Dopravní fakulty Jana Pernera, dopravních psychologů a dalších specialistů se dnes sešly na úvodním jednání Bezpečnostní rady Českých drah.

20200730 123728

Číst dál...

Stanovisko výboru Cechu strojvůdců ČR k Poučnému listu č.16/2020 ČD Cargo, a.s.
 
Výbor na svém jednání dne 23.4.2020 projednal znění Poučného listu č. 16/2020 zaslaný do tabletů strojvedoucích ČD Cargo,a.s.
Poučný list se týká mimořádné události našeho kolegy ze dne 28.7.2019 mezi stanicemi Chodová Planá a Mariánské Lázně. Tato mimořádná událost je stále v šetření Drážní inspekce ČR a Policie ČR.
Na základě tohoto Poučného listu  jsme dostali mnoho rozhořčených a negativních informací ze strany členské základny i mimo ni. Výbor konstatoval, že znění Poučného listu v této podobě je pro nás nepřijatelný! Proto výbor reagoval dopisem přímo předsedovi představenstva panu Ivanovi Bednárikovi, kde jsme uvedli naše námitky a požádali o spolupráci v této záležitosti, zejména pak v oblasti průkazného a jednoduchého zpravování strojvedoucích o podtstaných změnách TTP a ZDD.
výbor CS ČR dne 27.4.2020
 

Situace na ČD a ČD Cargo za stavu nouze a ve světle vládních krizových opatření

 

Momentálně se nacházíme ve stavu, kdy oba zaměstnavatelé využívají institut §209 ZP s náhradou mzdy ve výši 70%. U ČD se pracuje v dikci zaslaného Opatření ředitele O18 č. 8/2020 k plánování směn a stanovení norem opracovaný hodin při redukci výkonů – COVID 19.

U ČD CARGO se postupuje v rámci 1.změny PKS a vydaného Opatření č. 0005/2020 ředitele O10 ČD Cargo k aplikaci částečné nezaměstnanosti.

V posledních týdnech čelí celý svět rozsáhlé pandemii způsobené virem COVID 19. Vláda ČR přijala celou řadu krizových opatření k omezení pohybu, uzavření provozů a celých závodů a škol. To má samozřejmě velký dopad na tržby v železniční osobní dopravě a pokles přeprav v dopravě nákladní.

Z výše uvedených důvodů oslovili zaměstnavatelé všechny odborové centrály s naléhavou žádostí o přijetí opatření s cílem snížení nákladů společností a předejít tak možným krokům vedoucím k hromadnému propouštění zaměstnanců.

Číst dál...

Dohoda o částečné nezaměstnanosti – mimořádný krok v době trvání stavu nouze

 

Dnes pozdě odpoledne byla završena po několik dnů trvající jednání mezi vedením akciové společnosti České dráhy a představiteli jedenácti odborových centrál působících na železnici. Předmětem tohoto pro obě zainteresované strany náročného jednání byla ustanovení dohody o výši náhrady mzdy v době částečné nezaměstnanosti, která musí být v takovém případě vždy uzavírána v souladu s ustanovením § 209 zákona č. 262/2006 Sb., tedy zákoníku práce. 

Číst dál...

TOPlist