Back to Top
Vážení kolegové,
konečně jsme po všech peripetiích obdrželi osvědčení k pořádání veřejné sbírky pro pozůstalé po našich tragicky zemřelích kolezích a kamarádech
Františku Kubátovi a Rudolfu Kloudovi.
Číslo účtu je : 6150182329/0800
 
Všichni víme, že peníze nedokážou nahradit blízkého, ale pokusme se tímto jejich rodinám zmírnit případnou tíživou finanční situaci.
Děkujeme všem, kdo přispějí.
V. Jelínek
 

Dalo se zabránit tragické železniční nehodě u Domažlic?

 

V úterý 17.8. se konalo v Domažlicích rozloučení s naším dlouholetým kolegou a kamarádem, strojvedoucím osobního vlaku 7406, který zahynul po čelní srážce s Ex 351 v Radonicích. Nejde dostatečně popsat atmosféru, bolest a zmar jeho rodiny, příbuzných, kamarádů, kolegů……

K této tragické události došlo dne 4.8. , krátce po 8. hodině. Ještě téhož dne se dozvídáme z médií různá vyjádření a závěry. Z vystoupení pana ministra dopravy Karla Havlíčka a generálního ředitele SŽ Jiřího Svobody lze konstatovat, že neměli odpovídající informace o zabezpečení traťového úseku a přenosu návěstí na stanoviště strojvedoucích obou vlaků. Zároveň i jejich snaha předeslat, že se jedná o možné selhání lidského činitele a vyvinit tak možnost systémového selhání. Každopádně máme za to, že by bylo vhodné s takovými výroky počkat do té doby, než vyšetřovatelé z DI, záležitost patřičně vyšetří a uzavřou. Jsou velmi necitlivá k obětem neštěstí, k jejich rodinám a kolegům.

Trať č.180  Plzeň – Domažlice je v úseku z Plzně do Stoda vybavena tzv. ,,autoblokem“, který přenáší návěsti návěstidel na stanoviště strojvedoucího. Ten pak podle nich u příslušných návěstidel reaguje na vzniklou dopravní situaci. V traťovém úseku ze Stoda do Domažlic již toto zabezpečení není. Strojvedoucí se řídí pouze signalizací návěstidel a svoji bdělost potvrzuje periodickou obsluhou tlačítka bdělosti. Zcela určitě se zde nabízí otázka, proč se za celá léta nenašla vůle, finance a snaha o zavedení tohoto kvalitnějšího a osvědčeného systému zabezpečení na celý traťový úsek. To samozřejmě platí i pro celou další řadu tratí v síti ČR.

Ve výhybně  Radonice, která je dálkově řízena z Domažlic, mělo dojít k pravidelnému křižování již zmíněných vlaků. Proč nakonec došlo k tragické nehodě, vyvolává celou řadu otázek a pochybností :

  • Bylo zabezpečovací zařízení v Radonicích v naprostém pořádku a nebyly zaznamenány poruchy nebo i jiné okolnosti v době před nehodou?
  • Byly dodrženy veškeré dopravní zásady pro správné křižování vlaků v dálkově řízené výhybně?
  • Proč nedošlo ke zpravení a informaci o křižování vlaků strojvedoucího EX 351 a tím eliminaci MU?
  • Je dohlednost odjezdového návěstidla S1 do Plzně opravdu v rámci legislativy a odpovídající časové a vzdálenostní toleranci?
  • Mohlo pomoci odstranění monolitně zarostlé tratě a blízkého okolí vzrostlými křovinami pro lepší viditelnost a přehlednost vzhledem k pravému oblouku za odjezdovým návěstidlem?
  • Nebyl strojvedoucí EX 351 v inkriminované době zdravotně indisponován?

 

Číst dál...

Starší články

TOPlist