Back to Top

Společné prohlášení odborových svazů

Odborové sdružení železničářů

Federace strojvůdců ČR

Svaz odborářů služeb a dopravy

Unie železničních zaměstnanců

Federace železničářů ČR

Federace vozmistrů

Federace vlakových čet

Cech strojvůdců ČR

Odborové sdružení zaměstnanců síťových odvětví

Demokratická unie odborářů

 

 

 

Odborové organizace na železnici jsou znepokojeny alarmujícím vývojem v sektoru veřejné železniční dopravy, kdy Ministerstvo dopravy (MD) svým přístupem přestává plnit poslání ústředního orgánu státní správy ve věcech dopravy, garantující zájmy České republiky (ČR) a dodržování platných norem. Namísto potřebného a stále nedořešeného síťového efektu a definování základních síťových služeb na železnici se MD svými posledními kroky zabývá pouze ničím nepodloženou obměnou vedení společnosti České dráhy (ČD), a to evidentně destrukčním způsobem, přičemž právě ČD jako jediný dopravce již dnes zajišťují komplexní síťové služby, což je navíc ekonomicky diskriminuje před ostatními dopravci, kteří řeší pouze své podnikání a nikoliv síťovost jako takovou. MD již nejde o rozvoj veřejné železniční dopravy v ČR, ale vše směřuje naopak k tomu, že cestujícím se na základě aktuálních kroků realizovaných MD sníží dosavadní komfort poskytovaných služeb a možnosti jejich odbavení.

 

Jako skandální se jeví vystoupení ministra dopravy Dana Ťoka dne 13. 7. na tiskové konferenci MD, ze které jasně vyplývá, že MD v čele s ministrem dopravy doposud nebylo schopno vyřešit aktuální problémy železniční osobní dopravy. Pan ministr deklaroval pouze snahu obměny nejvyššího vedení ČD, avšak svým vystoupením ohrožuje samotnou liberalizaci trhu železniční osobní dopravy, kterou žádná země Evropské unie nechápe jako destrukci národního dopravce a zároveň dehonestuje samotný proces obměny nejvyšších řídících orgánů ČD, tedy dozorčí rady.

 

Číst dál...

 

Fotbalový turnaj Cechu - květen 2018

        09

Cyklovýlet Cechu-ašsko - květen 2018

 

          06