Volba do výboru a revizní komise Cechu strojvůdců ČR, které se konaly ve dnech 6. - 13.4.2021 elektronickou formou.

 

V rámci společné telekonference dne 13.4. po vyhodnocení výsledků volební komisí, byli následně v odpoledních hodinách zvoleni členové výboru do jednotlivých funkcí. Výsledky v tabulce níže. Stejným způsobem proběhla volba předsedy revizní komise.
Nově zvolený výbor CS ČR zahájí práci v novém složení od 1.5.2021. Zároveň vyslovil poděkování končícím členům výboru a RK - pánům Sachunskému, Soukupovi a Kovářovi za jejich činnost a odvedenou práci pro členskou základnu CS ČR.

Číst dál...