Back to Top
Vážení kolegové,
konečně jsme po všech peripetiích obdrželi osvědčení k pořádání veřejné sbírky pro pozůstalé po našich tragicky zemřelích kolezích a kamarádech
Františku Kubátovi a Rudolfu Kloudovi.
Číslo účtu je : 6150182329/0800
 
Všichni víme, že peníze nedokážou nahradit blízkého, ale pokusme se tímto jejich rodinám zmírnit případnou tíživou finanční situaci.
Děkujeme všem, kdo přispějí.
V. Jelínek
 
TOPlist