Řeší se v něm zachování jízdních výhod do budoucnosti a je zde stanovena cena pro rok 2018 a 2019, ve výši 1100,- Kč pro zaměstnance, 1250,- Kč pro rodinné příslušníky a 600,- Kč pro děti a důchodce.

Železniční průkazka v základní verzi nebude platit na tzv. Komerční vlaky a případně vysoutěžené vlaky v závazku veřejné služby. Zaměstnavateli je ovšem garantováno, že tuto možnost svým zaměstnancům poskytnou formou benefitů.

Bližší informace budou včas zveřejněny v Metodickém pokynu k prodloužení platnosti zaměstnaneckých jízdních výhod, kde bude též uveden začátek prolongačního období, který zřejmě nebude hned 1. Leden 2018.

Vlastimil Jelínek